събота, юни 28, 2014

Декларация на Реформаторския блок

Сигурността на вложенията на българските граждани в банките и стабилността на валутния борд в България са вън от съмнение, тъй като:
1. Банковата система в България е от най-консервативен тип, което означава ниски нива на риска за парите на всички български граждани в сравнение с банките от останалите европейски държави. Тя е изключително добре капитализирана с нива от собствен капитал от над 11 млрд. лв., което означава, че може да посрещне значителни финансови трусове без това да се отрази на влoжителите;
2. Международната финансова общност има пълно доверие в българската финансова система, като доказателство за това е отпуснатият заем от 3 млрд. лв. на рекордно ниска лихва, която ние ще плащаме;
3. В момента валутните резерви на страната са над 28 млрд. лв. близо до историческия рекорд;
4. Паричният пазар в България e от затворен тип, което означава, че борда не може да бъде атакуван от спекулативни капитали;
Съмненията на обществото в стабилността на финансовата система идва единствено от неспособността на управляващите да овладеят мафиотските битки на кукловодите си. Банковата система е стабилна. Днешните проблеми идват от невъзможността на управляващите да дадат отговор на политическата криза и да успокоят обществото чрез ясен дневен ред и перспектива за политическа стабилност.
РБ настоява за провеждане на спешна среща на основните политически сили под егидата на президента, на която:
1. Да се постигане спешно съгласие около незабавната оставка на правителството, насрочване на дата за предсрочни парламентарни избори и назначаване на силно служебно правителство, което да внесе спокойствие в обществото;
2. Политическите сили да декларират единна позиция около мерките на БНБ;
Пресофис, Реформаторски блок

неделя, май 18, 2014

Предупредени сте!

Вътрешни германски доклади предупреждават, че Русия превръща България в територия, която може да послужи за отправна точка за по-нататъшни военни действия !!!!!!! За всякакви опасности си даваме сметка, но чак за тази, фантазия не ни стигаше! 
Срещу нея, нали разбираме, че ние сме с голи ръце. И с едно единствено средство в тях: бюлетината! 
Явно посткомунистическата заплаха продължава. А БГ сапиенса не разбира изобщо какво го грози - петолъчката още се търкаля в празната му глава. Късопаметниците забравиха опашките пред посолствата през 90-те, курсовите флуктуации и други екстри преди ЕС. Утре каскетите ще станат мнозинство и ей ти го на прецедент - от Европейския Съюз към Русия в Евразийския Съюз !!!!!!!Това, освен най-различни несгоди и премеждия за антикомунистите в България, означава също така отново визи и специални разрешителни за работа в европейските държави, мита и под ключ в мазето на историята.
Затова на 25-ти май трябва да гласуваме за РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК! Ако ли не - приготвяйте се да посрещате "братушките". СРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НЯМА!
И да не кажете после, че не сте били предупредени.

Ето една публикация. във в. „Знаме“, г. I, Букурещ, 4 април 1875 г., бр. 13, с. 51:
"Жалостни слухове достигат до нас из русска Бессарабия, т. е. из оная обетованна земя, в която една част от нашият народ намери прибежище в страшните години на своите страдания. И там, както и на сяко друго място, българинът е биен, обезчестен, излъган, съсипан и наказан по законът на варварският деспотизъм! „Кажете ни, пита един наш приятел из Комрат. виждате ла вие край на българските страдания? В Турция ни мъчаха и предаваха едно време като скотове, а днес душат сяко едно стремление кам човечески живот; в Ромъния ни преследваха и продаваха на Турците, а днес с още по-голяма енергия ни лъжат, експлоатират, обират и отнемат сяко едно средство за съществование; Сърбия ни е лъгала със своият шарлатанствующи патриотизм в продължението на сичкото свое съществование и още дълго време ще да ни лъже и ще да са ползува със силите, с доверието и с глупостта на нашите неразбрани патриоти; а Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да истрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност“ и, когато ние пожелахме да оставим пепелищата на ногайските татаре, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай, и да са върнем в своето старо отечество, испроводи няколко черни български души за да ни отвърнат от това намерение. Но това, което не можиха да направат устата на продадените блюдолизци, направиха казаците със своите сулици и камшици и с копитата на своите коне, направи правителството със своите темници, със своят Сибир и със своите 25 по гърбът. Вие няма да повярвате, ако ви кажа, че в едно село (?) казаците извързаха сичките старци, мъже и ергене и, като ги испроводиха „куда Макар телят не голял“, не оставиха ни една жена необезчестена, ни една мома неразвалена и ни едно дете неизнасиловано. Тие испокрадоха имането и покъщнината на селяните, испоклаха им птиците и добитакът и сичкото това премина ненаказано от страната на правителството. На мяста даже и кръв са пролея! Кажете ми после това не ще ли нашият народ да заеме мястото на евреите в Европа? Не е ли сичкото това знак, че тоя народ са смяташе и сега даже са смята за стока, с която секи има пра во да са обърща както иска? На нашите викове за свобода, на нашите стремления за братство и за съединение със славянете и на нашите трудове за прехраната на тирането никой почти не обърща никакво внимание. – Първата рекрутация, която правителството прибърза да направи по колониите, има твърде печален исход. Правителството натовари 1,000 души български момци в един твърде веран вапор и ги испроводи на Кавказ в такова зло време, щото от бурите вапорат потъна в Черното море и нашите отидоха да защищават от рибите своето ново отечество. Нашето правителство е запретило входът на сичките български вестници в държавата и целта на това е "да са не раздражават духовете.“ Видите ли какви прекрасни мери употреблява защитницата на славяните, за да еманципира своите едноплеменници и едноверци? Какво ще да кажете против това?“ – Ние не ще да кажеме нищо друго, освен това, че секи човек и секи народ тегли от умът си. Кой ни е крив когато ние със своето воловско търпение в сяко едно отношение са стараем да докажем, че сме родени за тояга. „Трай душо, черней кожо!“ е девизата на нашият живот." /край на цитата/

А в наши дни дипломати на Москва ни ругаят в изтекъл разговор, посветен на Крим:
лостни слухове достигат до нас из русска Бессарабия, т. е. из оная обетованна земя, в която една част от нашият народ намери прибежище в страшните години на своите страдания. И там, както и на сяко друго място, българинът е биен, обезчестен, излъган, съсипан и наказан по законът на варварският деспотизъм! „Кажете ни, пита един наш приятел из Комрат. виждате ла вие край на българските страдания? В Турция ни мъчаха и предаваха едно време като скотове, а днес душат сяко едно стремление кам човечески живот; в Ромъния ни преследваха и продаваха на Турците, а днес с още по-голяма енергия ни лъжат, експлоатират, обират и отнемат сяко едно средство за съществование; Сърбия ни е лъгала със своият шарлатанствующи патриотизм в продължението на сичкото свое съществова ние и още дълго време ще да ни лъже и ще да са по лзува със силите, с доверието и с глупостта на на шите неразбрани патриоти; а Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да истрие от лицето на земята българск ите колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност“ и, когато ние пожела хме да оставим пепелищата на ногайските татаре, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай, и да са върнем в своето старо отечество, испроводи няколко черни български души за да ни отвърнат от то ва намерение. Но това, което не можиха да направат устата на продадените блюдолизци, направиха казаците със своите сулици и камшици и с копитата на своите коне, направи правителството със своите темници, със своят Сибир и със своите 25 по гърбът. Вие няма да повярвате, ако ви кажа, че в едно село (?) казаците извързаха сичките старци, мъже и ергене и, като ги испроводиха „куда Макар телят не голял“, не остави ха не една жена необезчестена, ни една мома неразвалена и ни едно дете неизнасиловано. Тие испокрадоха имането и покъщнината на селяните, испоклаха им птиците и добитакът и сичкото това премина ненаказано от страната на правителството. На мяста даже и кръв са пролея! Кажете ми после това не ще ли нашият народ да заеме мястото на евреите в Европа? Не е ли сичкото това знак, че тоя народ са смяташе и сега даже са смята за стока, с която секи има пра во да са обърща както иска? На нашите викове за свобода, на нашите стремления за братство и за съединение със славянете и на нашите трудове за прехраната на тирането никой почти не обърща никакво внимание. – Пъ рвата рекрутация, която правителството прибърза да направи по колониите, има твърде печален исход. Пр авителството натовари 1,000 души български момци в един твърде веран вапор и ги испроводи на Кавказ в такова зло време, щото от бурите вапорат потъ на в Черното море и нашите отидоха да защищават от рибите своето ново отечество. Нашето правителство е запретило входът на сичките български вестници в държавата и целта на това е "да са не раздражават духове те.“ Видите ли какви прекрасни мери употреблява защитницата на славяните, за да еманципира своите едноплеменници и едноверци? Какво ще да кажете против това?“ – Ние не ще да кажеме нищо друго, освен това, че секи човек и секи народ тегли от умът си. Кой ни е крив когато ние със своето воловско търпение в сяко едно отношение са стараем да докажем, че сме родени за тояга. „Трай душо, черней кожо!“ е девизата на нашият живот.
Публ. във в. „Знаме“, г. I, Букурещ, 4 април 1875 г., бр. 13, с. 51.


неделя, май 04, 2014

Направи избор       Начала на обединение на реформаторския блок
Вече повече от 20 дни България протестира срещу олигархията и сливането на политиката с мафията, което разяжда отвътре страната ни. Демокрацията в България не работи, защото икономически и престъпни групировки контролират големите партии. Гражданите на България са отвратени от израждането на политическата система във фасадна демокрация. Зад парламентарно представените днес политически сили стоят едни и същи олигархични интереси. Точно те, а не общественият интерес, определят решенията и политиките на управляващите.

Гражданите на България са отстранени от собствената си държава, а нейните институции са впрегнати да работят срещу тях. Интересите на групировки и олигарси подчиняват и корумпират цялата държавна машина, овладяват ресурсите и унищожават правовия ред, конкуренцията и свободната инициатива. Дългогодишната власт на олигархични кръгове, на които Делян Пеевски и Цветан Василев са само лицата и регионалните монополи, за които ТИМ е само пример, ни превръща в най-бедните в ЕС.


България се откъсна от цивилизационния път на Европа, с което се превръща в проблем за европейската общност. Правят се достатъчно ясни стъпки, които предпоставят проблеми с членството ни в НАТО и ЕС.


Увеличава се пропастта между партиите в парламента и активните хора на България. Ние гражданите по площадите творим история, а тези залостили се зад стените на собствените си грехове изпадат в параноя, твърдейки, че срещу тях имало заговор и какво ли още не.

Протестите демонстрират решимостта на българите да отхвърлят мафиотския модел на управление на БСП, ДПС, ГЕРБ и Атака. Нужна е мощна гражданска и политическа алтернатива на статуквото.

“Обединението прави силата” – ние създаваме обединение на гражданското общество срещу мафията.


Това е възможно. Чрез осъзнато усилие за изграждането на широк Реформаторски блок, отворен формат от политически партии, неправителствени организации и активни граждани.

Наша цел е изграждане на модерна и справедлива обществена среда чрез:


 1. Нови изборни правила, гарантиращи честни избори.
 2. Прозрачност и публичен контрол при финансирането на партиите. Целево финансиране, гарантиращо конкурентност и политическо представителство на българските граждани.
 3. Освобождаване на съда, прокуратурата и полицията от политически, мафиотски и олигархични зависимости.
 4. Безкомпромисно преследавне и наказание на корумпираните и злоупотребилите с власт.
 5. Изваждане на регулаторните органи от зависимостите им от корпоративните и политически итереси.
 6. Прилагане на стриктни  антимонополните правила за защита на конкуренцията, свободната инициатива и интересите на потребителите.
 7. Равни възможности и честна конкуренция в обществените поръчки. Ново законодателство, гарантиращо изваждането на мафията от тях.
 8. Деполитизиране на държавната администрация и персонална отговорност от държавните служители. Премахване на партийните и роднински назначения.
 9. Включване на инструментите на пряката демокрация и гражданския контрол при вземането и изпълнението на решения на централно и местно ниво.
 10. Остро противодействие на опитите за разделение на българската нация и противопоставяне на етнически или религиозен принцип.
 11. Премахване на медийните монополи и прозрачност на медийната собственост, като гаранция за свободата на словото.
 12. Опазване на българската природа и богатствата й чрез стриктно ново законодателство.

Вярвяме, че единственият начин да разрушим мафиотско-олигархичното статукво в България, е чрез обединение на усилията на партии и граждани. В името на върховенството на закона.

сряда, декември 25, 2013

Весела Коледа и Щастлива Нова година!

)

You got me forced to crack
my lids in two
I'm still stuck inside this rubber room
I gotta punch the clock that
leads the blind
I'm just another gear in the assembly
line - oh no

The noose gets tighter around
my throat
But I ain't at the end of my rope 'cause
I won't be the one left behind
Can't be king of the world
If you're slave to the grind
Tear down the rat racial slime
Can't be king of the world
If you're slave to the grind

Get it?

A routine injection, a lethal dose
But my day in the sun ain't even close
There's no need to waste
your prayers on me
You better mark my words
'cause I'm history
Yes indeed

You might beg for mercy to get by
But I'd rather tear this thorn
from my side

I won't be the one left behind
You can't be king of the world
If you're slave to the grind
Tear down the rat racial slime
Can't be king of the world
If you're slave to the grind

They swallowed thier daggers by
turning their trick
They tore my intentions apart
brick by brick
I'm sick of the jive
You talk verbal insecticide

They swallowed thier daggers by
turning their trick
They tore my intentions apart
brick by brick
I'm sick of the jive
You talk verbal insecticide

I won't be the one left behind

You can't be king of the world
If you're slave to the grind
Tear down the rat racial slime
You can't be king of the world
If you're slave to the grind

I said slave to the grind
Slave to the grind
Slave to the grind


събота, декември 14, 2013

Случаят ‘Марин Мидилев’ или наказанието да си български гражданин

Остани, Марине…

.
Не е новина, че заради геноцида в България над 2 милиона български граждани избягаха от родината ни. Това си го знаем. Но колко от тях, преди да напуснат разградения двор, са се отказали публично от българското си гражданство? Опитвам се да си представя какво би се получило, ако милионите бежанци посочат с пръст и назоват имената на виновниците за геноцида. В списъка с престъпници съвсем заслужено ще се окажат имената на всички управляващи през последните 24 години. Ето ви поредното доказателство за това, че България е окупирана от шайка брутални, безочливи, нагли бандити.
Редовият все още български гражданин Марин Грудев Мидилев пише до техни превеличества, Министър председателя Орешарски, Председателя на Народното събрание Миков и Главния прокурор Цацаров (Вж.: Иск нов – б.а.):
иск
„По навик след персонална смяна на персоните, заемащи вашите длъжности, съм се обръщал към всички вас”… ; „Протестът ми е бил винаги един и същ…”; „Навик ми е да получавам потвърждения, че Конституцията и законите спрямо мен са спазени, чрез откази или мълчаливи откази от институциите – бюрократи и прокурори, които в момента управлявате, както и отказ от правосъдие от Върховен административен съд!”…
Колко българи се самозапалиха, заради стъпкването на и без това едва тлеещата надежда за по-добър и справедлив живот? Колко са хората, които след като са преминали през всички кръгове на ада, тоест през българските кривосъдници и бездушни чиновници, поглеждат към тубата с бензин и клечката кибрит, като към последна инстанция? Марин няма да се пали. След като десетилетия се бори с вятърните мелници, е решил да напусне Абсурдистан – страната на узаконената несправедливост.
Той е бил войскови разузнавач. Член е на МЕНСА – България и на ИРИОН. Никога не е членувал в БКП или която и да е друга политическа партия. През далечната 1987 г. негов пряк началник пожелава да си впише името като съавтор под една от многото научни разработки на Марин Мидилев. Безпартийният разузнавач отказва. Следват репресии и лоши характеристики и през 1992 г. го уволняват със служебна бележка. Не му предоставят копие от заповедта. Атестацията, в която се мотивират за уволнението му „поради некадърност”, не е подписана от никого – там седят три празни полета на мястото за подписи. Освен скалъпените мотиви, вероятно съществува и измама с подправяне на подписа на министъра на отбраната, който седи под заповедта. Това Марин разбира от интервю на покойния вече министър Сталийски, в което той дава изявление, че по времето, докато е бил министър, не е подписвал нито една заповед за уволнение на офицер. Въпреки изискваната от Мидилев тримерна графологична експертиза, той не получава никакъв отговор.
Четиринадесет години Марин пише абсолютно до всички отговорни и безотговорни фактори в държавата. До министри, министър председатели, омбудсмани, депутати, съдии, прокурори… Единственото, в което успява, е да получи най-накрая, след 14 години ходене по мъките, извадка от заповедта и препис-извлечение – единственият от всички предоставени документи, който е подписан от Министъра на отбраната (по това време Веселин Близнаков).
Отказани са му всички опити да заведе дело. Да поправи по законен ред несправедливостта. Инстанции, институции и чиновници се гаврят с бившия военен разузнавач. „Държавата” не се интересува и от това, че този човек може да бъде от полза за обществото с научните си разработки. Само за справка: МЕНСА е клубът на най-високо интелигентните и доказано умни и надарени хора в цял свят.
Между другото, Марин живее в Димитровград. Сега се готви да напусне чалга-територията, страната на силиконовите цици, джуки и разлюляните задници. Ето какво пише след поредния отказ от правосъдие:
Иск...
„Вашите отговори ще използвам след евакуацията ми от вашата държава в нормална такава, където има законност и ред. За отказ от българско гражданство, защото знанията ми, уменията ми и възможностите ми са неприложими тук”.
——————–
Марине, те гадините това искат. Всички умни, интелигентни и сърцати хора да бъдат прогонени. За да останат тук само робите. Всеки човек има право сам да решава съдбата си – спор няма. Но те моля да не ги наричаш в писмата си „господа”, „почитаеми”… „с уважение”. Разбирам, че доброто ти възпитание те принуждава да спазваш правилата на добрия тон. Но, приятелю Марине, тези бандити трябва да свикнат хората да се обръщат към тях така, както са заслужили. Например: изроди, червеи гнусни, паразити, гадини…
Моля те, ако можеш, остани! Колкото и да си смазан от битовизми, от обиди, от заобикалящата те мизерия – духовна и материална. Остани, за да ги победим! За да ги накажем за геноцида над българския народ. Знам, че с това „Остани!” ти бъркам още по-дълбоко в раната. Но пък и ти си знаеш, че няма как да не те призова да останеш и да продължиш битката. Да продължим да се съпротивляваме. Ще победим. Сигурен съм.
Ти си военен. Ще ти го кажа така: Не сме получили заповед за отстъпление. Остани, моля те!
.
Ивайло Зартов,
10.12.2013 г.
————————————————————————————–
Приложения:
I. Иск на Марин Мидилев до Апелативна прокуратура – София от 18.04.2012 г.: До Апелативна Прокуратура
Ето част от това, което пише в този иск:
“2. След акта на деполитизация в Българската армия през 1990 год., когато изпълнявах временно длъжността ПНЩР, искаха да назначат офицер завършил политически профил на тази длъжност. Възразявах устно и в писмен вид до моите началници по специалността. След моето освобождаване длъжността ПНЩР в под 34150 – Хасково се е заемала от офицери завършили политически профил.
3. Възраженията против изготвената атестация накратко се заключаваха в следното – изготвена бе от временно изпълняващ длъжността Началник Щаб, защото титуляра бе в отпуск. Временно изпълняващият длъжността бе офицер завършил политически профил. Класната специалност I клас ми бе дадена на базата на изпити по специалността, няколко месеца преди това от изпитна комисия, състояща се от офицери – войскови разузнавачи. Специалността войсково разузнаване си има своята специфика а неспециалисти оценяваха по атестация дейността ми. За психо-физическите ми качества има решение на Авио-лекарска комисия от началото на 1983 год. – Враждебна. В издържаните от мен тестове има данни и за високия ми интелектуален потенциал. Като допълнителна извън служебна дейност на базата на знанията, уменията и възможностите ми съм правил многократно икономически ефективни предложения с цел ефективност във военната дейност. За справка материал от списание Военна Мисъл бр8/91г – “За нов подход при организирането на командно щабните учения и тренировки в тактическите звена”. Някои от предложенията ми дадени от мен устно бяха реализирани на практика веднага. Една част от писмените предложения са реализирани на практика в последствие в международен мащаб (става на въпрос, че решенията са изведени независимо от мен – потвърждават правилността на насоките, в които съм мислил и творил). Част от предложенията са ефективни и днес с допълнения и изменения спрямо съществуващото ниво на науката и техниката.

4. Политическо е решението да бъде анулиран договора ми за закупуване на семейно жилище, след 30.11.1992 год. – съпругата ми бе в отпуск по майчинство.
5. Икономически ефективните предложения, които съм правил дотогава Научно-изследователски институт на Министерството на Отбраната, са с гриф на секретност. При едно тях имах натиск от началник от под 22100 гр. Пловдив да го впиша като съавтор през лятото на 1987 год. Вследствие на отказа ми за съавторство, бях преместен в под. 36050 град Момчилград и развитието и работата ми по темата бе спряна. Започнатата от мен разработка на “Електронен тренажор за стрелба с автомат Калашников на базата на компютър “Правец 82” също бе спряна, решения и действия на ЗКПЧ на под. 36050 град Момчилград – спиране на рапорт за аспирантура по темата, опит за физическа кражба на материалите по разработката с цел пречка за довършването й, лоша характеристика с цел спиране на преместване и други.”
.
II. Постановление на Апелативна прокуратура – София от 16.05.2012 г., с което се потвърждава като “правилно, обосновано и законообразно постановлението за отказ да се образува наказателно производство на прокурора при Софийска градска прокуратура, от 6.04.2012 г., по преписка № 3743/2012 г.”; 1 и 2 стр. Постановлението е изпратено на Марин Мидилев на 22.05.2012 г.

1
2
Източник: www.eurochicago.com

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.