събота, април 21, 2012

Областният координатор на ГЕРБ за Хасковска област с фалшива диплома

                Молявижте видеото, за да научите за какво става дума.                                   
 
Това предаване на Милен Цветков е записано на 5-ти април,2012 г.Но все още няма никакъв резултат от щателната проверка.
А ето какво казва Закона:
"Следва да се прави разлика между предсрочно прекратяване на правомощията на кмета с временното му отстраняване от кметския стол. Отстраняване на общински кмет (временно, не може да е завинаги) може да стане по предложение на прокуратурата.При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:1. да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали; 2. да извършва лични проверки; 3. да възлага на съответни органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали; 4. да призовава граждани, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане; 5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за вземане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично; 6. да взема всички предвидени от закона мерки при наличие на данни, че може да се извърши престъпление от общ характер или друго закононарушение. Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите. Държавните органи, организации и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места. В рамките на своята компетентност прокурорът може да дава задължителни разпореждания на полицията. Отстраняване на обвиняемия (общински кмет) от длъжност става по реда на Наказателно-процесуалния кодексКогато обвинението е за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата, и има достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност по искане на прокурора. В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Определението подлежи на обжалване и протест пред съответния второинстанционен съд в тридневен срок. Този съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Когато отпадне нуждата от взетата мярка, в досъдебното производство отстраняването от длъжност се отменя от прокурора или по искане на обвиняемия от съда по реда на предходните алинеи."/край на цитата/Ако искаш да научиш още по темата,кликни ТУК.


Източници на част от информацията: http://marmalad.info/bg/news/165-kmeta-na-dimitrovgrad-s-falshiva-diploma и http://www.segabg.com/article.php?issueid=1188&sectionid=7&id=00001

неделя, април 15, 2012

Честито Възкресение Христово!


Понижаването на заплатите в Гърция „не разрешава проблема с конкурентоспособността”, заяви миналата седмица гръцкият финансов министър Филипос Сахинидис, цитиран от АФП.
„Смятам, че намаляването на заплатите на гърците до размера на българските заплати няма да разреши проблема, защото ако въпросът беше толкова прост, България щеше да е разрешила своите проблеми”, посочи гръцкият министър.
Освен че в България заплатите са едни от най-ниските в ЕС, Сахинидис припомни, че страната страда от силен ръст на безработицата, а освен това има трудности да привлича чуждестранни инвестиции.
През последните години заплатите и пенсиите на гърците претърпяха понижение от 25 до 40% в рамките на рестриктивната програма, продиктувана от международните кредитори на Атина в замяна на финансовата помощ за спасяване на страната от фалит.Въпреки това те са от пет до седем пъти по-големи от българските.
Вижте по-долу таблица в евро на месечната минимална работна заплата през м. януари,2011 г. в страните от Европейския съюз,Турция и САЩ :
Източник: http://www.e-radio.gr/player/player.asp?sID=295
Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.