четвъртък, май 24, 2012

Двойният аршин на безхаберието

Шоуто на Слави от 22 май 2012 г. вижте ТУК (За нетърпеливите : скочете направо на 31:45.).

Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание ще проверява фалшива ли е дипломата на бившия депутат от ГЕРБ и кмет на Димитровград Иво Димов. Решението е взето на заседанието на комисията тази седмица, съобщиха за Haskovo.info от администрацията на парламента. 
Депутатите са решили да се самосезират след скандала в началото на април, когато депутатът от ГЕРБ Иван Петров изпрати есемес до премиера Бойко Борисов, в който написа, че около дипломата на Димов назрява скандал.
Тогава Петров обяви, че е направена проверка по случая и от Пловдивския университет са съобщили, че такова лице с такава диплома не е завършвало висшето учебно заведение. От пресцентъра на община Димитровград пък контрираха като увериха, че Иво Димов е завършил специалност "Маркетинг", степен "бакалавър" в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2010 година. 
Депутатите от комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика ще изискат копия на дипломата на Димов и ще проверят дали той я е представил при постъпването си на работа в парламента. Ако се окаже, че такава има и тя е фалшива, членовете на комисията са готови да сезират прокуратурата, която досега не е счела за нужно да се самосезира.Въпреки многобройните публикации в медиите и пресата.

Все пак следва да се прави разлика между предсрочно прекратяване на правомощията на кмета с временното му отстраняване от кметския стол. Отстраняване на общински кмет (временно, не може да е завинаги) може да стане по предложение на прокуратурата.

При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:

1. да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали; 

2. да извършва лични проверки; 

3. да възлага на съответни органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали; 4. да призовава граждани, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане; 5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за вземане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично; 

6. да взема всички предвидени от закона мерки при наличие на данни, че може да се извърши престъпление от общ характер или друго закононарушение. 

Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите. Държавните органи, организации и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места. В рамките на своята компетентност прокурорът може да дава задължителни разпореждания на полицията. 

Отстраняване на обвиняемия (общински кмет) от длъжност става по реда на Наказателно-процесуалния кодексКогато обвинението е за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата, и има достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност по искане на прокурора. В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Определението подлежи на обжалване и протест пред съответния второинстанционен съд в тридневен срок. Този съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Когато отпадне нуждата от взетата мярка, в досъдебното производство отстраняването от длъжност се отменя от прокурора или по искане на обвиняемия от съда по реда на предходните алинеи.


вторник, май 22, 2012

Бъдещето на Гърция е извън еврозоната

От Нуриел Рубини

Гръцката трагедия с еврото наближава финалната сцена: очевидно е, че тази или следващата година е много вероятно страната да спре да плаща дълга си и да напусне еврозоната.

Икономическият растеж и конкурентоспособността няма да се завърнат с отлагането на това напускане за след изборите през юни, когато ще се появи правителство, ангажирано със същия вариант на провалила се политика - предизвикващи рецесия съкращения на разходите в комбинация със структурни реформи. Гърция е в капана на порочен кръг от неплатежоспособност, изгубена конкурентоспособност, дефицити по текущата сметка и задълбочаваща се депресия. Единственият начин това да се прекрати е да започне организиран фалит и излизане от еврозоната, координирани и финансирани от Европейската централна банка, Eвропейския съюз и Международния валутен фонд (т.нар. Тройка), с което да се намалят щетите за Гърция и останалите страни с евро.

Последният пакет за финансова помощ за Гърция, надзираван от Тройката, донесе далеч по-малко намаляване на дълговото бреме, в сравнение с това, от което тя се нуждае. Но дори при още по-голямо облекчаване на публичните задължения, Гърция не може да се върне към растеж без бързо възстановяване на конкурентоспособността. А без завръщане към растеж, обслужването на задълженията й ще остане неустойчиво. Всички варианти за възстановяване на конкурентоспособността изискват реално обезценяване на гръцката валута.

Първият, рязко отслабване на еврото, е невероятно, тъй като Германия е силна и ЕЦБ не води агресивна монетарна политика в тази посока. Бързото намаляване на разходите за труд - чрез структурни реформи за повишаване на производителността, която да догони крайностите в заплащането - просто няма как да се случи. На Германия й трябваха 10 години да възстанови по този начин конкурентоспособността си. Гърция не може да остане в депресия в продължение на десетилетие. По същия начин ибърза дефлация в цените и заплатите, известна като "вътрешна девалвация", ще доведе до 5 години на все по-дълбока рецесия.

Ако никой от тези три варианта не е приложим, единственият възможен остава напускането на еврозоната. Завръщането към национална валута и рязкото й обезценяване бързо ще възстанови конкурентоспособността и растежа.

Разбира се, този процес ще е болезнен и то не само за Гърция. Най-важният проблем ще бъде загубата на капитал за финансовите институции в ядрото на еврозоната. За една нощ ще се изстреля до висините рискът държавата и компаниите да не обслужват дълговете си в евро. Въпреки това тези проблеми могат да се превъзмогнат. Аржентина го направи през 2001г., когато обърна в песо доларовите си дългове. САЩ са направили нещо подобно през 1933г., когато напускат златния стандарт и обезценяват долара си с 69%. Подобна "драхматизация" на еврозадълженията ще е необходима и неизбежна.

Загубите от това на банките в еврозоната подлежат на управление, ако те бъдат правилно и агресивно рекапитализирани. Избягването на имплозия на гръцката банкова система след излизането от еврозоната обаче може да изисква временни мерки като обявяване на банкови ваканции и контрол над капиталите с цел предотвратяване на безконтролно теглене на депозитите. Европейският фонд за финансова стабилност и Европейският механизъм за стабилност (EFSF/ESM) трябва да извършат необходимата рекапитализация на гръцките банки чрез директни капиталови инжекции. Европейските данъкоплатци на практика ще поемат контрола над гръцката банкова система, но това ще е частична компенсация за загубите, понесени от кредиторите при драхматизацията.

Гърция ще трябва отново да преструктурира и намали публичния си дълг. Няма нужда да се намаляват самите задължения към Тройката, но срокът за погасяването им може да бъде удължен с още 10 години, а лихвите по тях да се намалят. Ще се наложи и още съкращаване на дълговете към частните кредитори като се започне с мораториум върху плащането на лихви.

Някои твърдят, че при излизане от еврозоната реалният БВП на Гърция ще бъде значително по-нисък, отколкото в сценария с болезнена дефлация. Логиката зад това твърдение обаче е съмнителна - дори при дефлация реалната покупателна способност ще намалее и реалната стойност на задълженията ще се увеличи (т.нар. дългова дефлация), тъй като ще има обезценяване на активите. Нещо по-важно - излизането от еврозоната незабавно ще възстанови растежа чрез номинално и реално обезценяване на активите и избягване на депресия, която иначе ще продължи десетилетие. Търговските загуби, наложени на еврозоната от обезценяването на драхмата, ще бъдат умерени, имайки предвид, че Гърция съставлява едва 2% от БВП на еврозоната.

Завръщането към драхмата рискува срив на обменната й стойност повече от необходимото за възстановяване на конкурентоспособността. Това би увеличило инфлацията и би донесло още по-големи загуби при драхматизирането на външния дълг. За да се намали този риск, резервите, които Тройката използва сега за спасяването на Гърция, трябва да се използват за ограничаване на преиграването с новия обменен курс. Контролът върху капиталите също ще помогне.

Онези, които твърдят, че ефектът от гръцкото напускане на еврозоната ще повлече и останалите в кризата, си затварят очите. Другите периферни държави вече имат проблеми като на Гърция - топяща се конкурентоспособност и проблеми с обслужването на дълговете. Португалия, например, също може евентуално да бъде принудена да преструктурира задълженията си и да напусне еврото. Неликвидни, но потенциално платежоспособни икономики като Италия и Испания, ще се нуждаят от помощ от Европа, независимо от това дали Гърция ще е член на еврозоната. Без подкрепа за ликвидността е вероятно да започне атака срещу италианските и испанските публични дългове.

Нови значителни ресурси от МВФ и Европейския механизъм за стабилност - плюс ликвидност от ЕЦБ - могат да се използват за изолиране на пожара в тези страни, както и на банките в проблемната периферия на еврозоната. Независимо какво ще предприеме Гърция, банките в зоната на еврото трябва бързо да бъдат рекапитализирани, а това изисква нова програма на целия Европейски съюз за директни капиталови инжекции.

Опитът на Исландия и на много възникващи пазари през последните 20 години показва, че номиналното обезценяване на активите и организираното преструктуриране и намаляване на външните дългове може да възстанови устойчивото обслужване на дълга, конкурентоспособността и растежа. Подобно на тези случаи, съпровождащите щети от излизането на Гърция от еврозоната ще бъдат значителни, но могат да се контролират.

Както става при обречен брак, по-добре е да има правила за неизбежния развод, които да направят загубите от раздялата по-малки и за двете страни. Не се залъгвайте - организирано напускане на еврозоната от Гърция ще предизвика сериозни икономически проблеми. Но много по-лошо е да се гледа бавната хаотична имплозия на гръцката икономика и общество.

Нуриел Рубини е президент на Roubini Global Economics, преподавател в Stern School of Business към New York University и съавтор на книгата Crisis Economics.

Текстът е с оригинално заглавие Greece Must Exit и е предоставен от Project Syndicate.

                                                                        

петък, май 18, 2012

Кое е по-доброто решение за Гърция?

Едва когато Аржентина скъса с валутния курс на долара и премина на свободно плаващ курс на аржентинското песо,чак тогава БВП започна да расте и дефицитът чувствително спадна.Аржентина е доста по-добре от България - минималната заплата е 2300 аржентински песо и се изплаща 13 пъти в годината.Така ще е и Гърция ако се върне към драхмата.Вижте справката за размера на минималната работна заплата в 197 държави ТУК.
Сега 1.00 щатски долар = 4.44750 аржентински песо.Извод: За Гърция ще е по-добре да се върне към драхмата.2300 аржентинси песо е минималната заплата,а не средната.В България минималната заплата е 200 долара и се изплаща 12 пъти в годината.Ето такава е цената на излизането от омагьосания кръг: Рестрикции>Спад на БВП,Още рестрикции>Допълнителен спад на БВП,а дефицита не намалява.И така Аржентина в момента е около 3 пъти по-богата от България(като вземем за база съотношението между размера на минималните работни заплати там и тук).Всичко това означава,че ако Гърция се върне към драхмата ще е "само" 3 пъти по-богата от България,вместо 5 пъти - както беше досега.Родината ни е бедна заради ширещата се, ужасяваща и огромна корупция(който не вярва, да прочете статията: "Протокол от аутопсията на БСП"),а не заради нещо друго.Също така не бива да забравяме,че БВП на Гърция е 6 пъти по- голям от БВП на България.

неделя, май 13, 2012

Управлението на бившия кмет Стефан Димитров дадено на Главния прокурор

Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България данни от одитния доклад за извършения одит за съответствие при  финансовото управление на Община Димитровград за периода 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г.
         Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. 
Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частта, която е изпратена на прокуратурата.
    Докладът в частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е изпратен на кмета на Община Димитровград и на Общинския съвет – Димитровград, които в срок до три месеца трябва да предприемат мерки за изпълнение на препоръките на Сметната палата.Ако искаш да научиш още по темата, кликни ТУК.


А един депутат от ГЕРБ, доскоро работил като депутат в парламента и член на Комисията по образование, се оказа с фалшива диплома за висше образование, според документи и разследване на в. „168 часа”!Лицето се нарича Иво Димов и заработва немалко хилядарки на месец, след като на последните избори бе избран за кмет на община Димитровград, а по партийна линия е областен координатор на ГЕРБ за Хасковска област!

Новият морал, в името на който някакви граждани влязоха в партия ГЕРБ и дойдоха, за да бъдат най-чистите, най-моралните и най-достойните в българската политика, се спука като първомайски балон!

Всички партийци от ГЕРБ се снишиха след скандалната информация за ГЕРБ-овеца Иво Димов, а полицай №1 в държавата, Цветан Цветанов направо го защити, като прати всички българи в ъгъла с изявлението си по случая: „Съдя по действията на кмета на община Димитровград като качества, които съм имал възможност да видя през последните години, откакто сме заедно, и трябва да ви кажа, че той се доказа като един добър партиец от гледна точка на това, че като депутат и като начин на одобрение от обществеността на Димитровград за избора му за кмет на община Димитровград”, заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов пред журналисти в парламента. Представителите на четвъртата власт искаха да чуят от Цветанов, който проведе изборите, кога ще има становище от ръководството на ГЕРБ за това, че кметът на община Димитровград Иво Димов използва доказано фалшива диплома, предаде репортер на Агенция „Фокус”.

„Всичко, което трябва да се взима като решения от изпълнителната комисия, вие ще бъдете своевременно запознавани”, допълни министър Цветанов.

Т. е. „Не ме занимавайте с глупости, партията решава кой как да постъпва!”

В. „168 часа” изнесе следното:


„Иво Димов твърди, че е бакалавър по маркетинг от Пловдивския университет, завършил с успех “Много добър 5”.

Ксерокопие от дипломата и приложението за успех е оставено и в деловодството на парламента. До ноември 2011 г., когато встъпи в длъжност кмет, той бе депутат от листата на ГЕРБ. Датата на издаване на дипломата е 17 юни 2010 година.

Ако дипломата на Димов не бъде открита, то той следва да върне част от заплатите си като депутат, тъй като те са му начислявани като на висшист!

Същото се отнася и до кметското му възнаграждение.

Официално писмо, подписано от Димитър Бойков, началник на учебния отдел на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” от 4 април 2012 г., твърди, че Иво Димов, с ЕГН 6809188481, не е бил студент в периода 1990 г. - 2010 г. и съответно, никога не му е издавана диплома за висше образование.

Това означава, че твърденията на кмета Димов, че е висшист, са неверни, а представените ксерокопия са неистинска, вероятно фалшива диплома.

Дебатът за дипломата на кмета Иво Димов започва на 27 март, когато неговият предшественик Стефан Димитров, който в момента е председател на Общинския съвет в Димитровград, обявява, че в кметството работят “нови калинки” и иска от кмета и неговите заместници да си покажат дипломите за висше образование.

„Няма закон, който да дава такива правомощия на председателя на местния парламент и да ме задължава да представя копия от дипломите на хората от екипа си, бе светкавичният отговор на кмета Иво Димов. За разлика от предишния мандат съм назначил за заместници висшисти, а секретарят мина успешно през конкурс, което означава, че отговаря на всички изисквания”, мотивира се той и посочи, че лично е показал на Димитров собствената си диплома за висшист.

Иво Димов свиква пресконференция, на която показва дипломата си и на журналистите, като заявява, че е бакалавър по маркетинг от Пловдивския университет и че по закон за кмет няма нужда от висше образование, затова няма да застави заместниците да си покажат своите дипломи...

Вестник „168 часа” прави запитване до Пловдивския университет след изявлението на кмета на ГЕРБ, обаче дава скандален обрат – Димов не е завършил в това учебно заведение!

Източници от Пловдивския университет са потвърдили, че бланка за диплома с този сериен номер изобщо не е била отпечатвана. Проверка в регистрите на висшето училище показала, че човек с ЕГН-то и името на димитровградския кмет никога не е бил записван за студент и съответно не му е издавана диплома!

Като народен представител Димов е бил в Комисията по образование, а единственият законопроект, който е внесъл /съвместно с други депутати/, е бил за нов закон за научните звания и степени. Отправял е и питане за финансирането на Софийския университет.

Дарик радио пусна изявление на ГЕРБ-овеца Димов, направено преди 40 дни:

„Ще изискам щателна проверка в Пловдивския университет, за да сложа край на спекулациите с дипломата ми, коментира пред Дарик появилите се твърдения в някои медии за това, че дипломата му е фалшива димитровградският градоначалник Иво Димов. Това са политически интриги и спекулации и излишно губене на време, нямам какво друго да коментирам”, категоричен беше Димов.

Междувременно депутатът от ГЕРБ от Хасковския избирателен район Иван Петров е потвърдил, че е изпратил SMS на премиера Борисов, в който съобщил, че има сведения за подготвяни материали в национален седмичник за дипломата на Димов, т. е. министър-председателят Бойко Борисов също е бил уведомен за скандала!

Досега няма данни Иво Димов да е поискал „щателна проверка на Пловдивския университет”, както се закани в Дарик радио! Не коментирам, че е интересно като какъв той може да прави проверка на висше учебно заведение!

Фактът, че кметът Димов размаха някаква диплома за висше образование, говори, че той има документ, друг въпрос е дали този документ е истински или фалшив!

В случая не става дума за това дали някой от управляващата партия ГЕРБ е добър партиец, още по-малко пък иде реч за срока на реакция, които даден политик може да си позволи при подобни сериозни обвинения.

Не трябва ли достойнството и честта да изпреварят някакво заседание на партиен орган за това ще остане ли въпросният гражданин кмет и областен координатор?

И тук не говорим за това дали е необходимо висше образование за областен партиен координатор, не говорим и за това дали един бивш депутат и настоящ кмет трябва да има висше образование – тук става дума за една срамна, конфузна ситуация на овластен висш чиновник в местната власт, който развява спорна диплома от университет!

В други държави на ЕС в подобни случаи човекът става и си тръгва, без да се обръща вече назад към политиката. В България това не се случва, още по-малко когато случаят се отнася до партиен член на управляваща партия като ГЕРБ!
Ако искаш да научиш още по темата, кликни ТУК.

P.S. На снимките към статията: Стефан Димитров и Иво Димов

Източници: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2592 и http://lubamanolova.info/komentari/2012/2459-2012-04-27-15-52-31

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.