четвъртък, май 24, 2012

Двойният аршин на безхаберието

Шоуто на Слави от 22 май 2012 г. вижте ТУК (За нетърпеливите : скочете направо на 31:45.).

Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание ще проверява фалшива ли е дипломата на бившия депутат от ГЕРБ и кмет на Димитровград Иво Димов. Решението е взето на заседанието на комисията тази седмица, съобщиха за Haskovo.info от администрацията на парламента. 
Депутатите са решили да се самосезират след скандала в началото на април, когато депутатът от ГЕРБ Иван Петров изпрати есемес до премиера Бойко Борисов, в който написа, че около дипломата на Димов назрява скандал.
Тогава Петров обяви, че е направена проверка по случая и от Пловдивския университет са съобщили, че такова лице с такава диплома не е завършвало висшето учебно заведение. От пресцентъра на община Димитровград пък контрираха като увериха, че Иво Димов е завършил специалност "Маркетинг", степен "бакалавър" в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2010 година. 
Депутатите от комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика ще изискат копия на дипломата на Димов и ще проверят дали той я е представил при постъпването си на работа в парламента. Ако се окаже, че такава има и тя е фалшива, членовете на комисията са готови да сезират прокуратурата, която досега не е счела за нужно да се самосезира.Въпреки многобройните публикации в медиите и пресата.

Все пак следва да се прави разлика между предсрочно прекратяване на правомощията на кмета с временното му отстраняване от кметския стол. Отстраняване на общински кмет (временно, не може да е завинаги) може да стане по предложение на прокуратурата.

При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:

1. да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали; 

2. да извършва лични проверки; 

3. да възлага на съответни органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали; 4. да призовава граждани, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане; 5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за вземане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично; 

6. да взема всички предвидени от закона мерки при наличие на данни, че може да се извърши престъпление от общ характер или друго закононарушение. 

Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите. Държавните органи, организации и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места. В рамките на своята компетентност прокурорът може да дава задължителни разпореждания на полицията. 

Отстраняване на обвиняемия (общински кмет) от длъжност става по реда на Наказателно-процесуалния кодексКогато обвинението е за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата, и има достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност по искане на прокурора. В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Определението подлежи на обжалване и протест пред съответния второинстанционен съд в тридневен срок. Този съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Когато отпадне нуждата от взетата мярка, в досъдебното производство отстраняването от длъжност се отменя от прокурора или по искане на обвиняемия от съда по реда на предходните алинеи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.