неделя, септември 25, 2011

Какво да се прави?


Предвид ситуацията в пловдивското село Катуница,публикувам отново материала ми от 23.08.2009 г. "Разтягането на локуми като професия".Ето въпросната статия:
"Имах един познат - италианец,който много години живя и работи в България.Той ми каза,че в Италия циганите нямат лични карти и постоянно местожителство.Обитавали каравани и пътували с тях от едно място на друго.Не се задържали никъде повече от месец-два.Толкова можели да ги изтърпят жителите на дадено селище или квартал.Когато италианецът разказвал на своите приятели в Италия,че ромите в България живеят в къщи на едно и също място,никой не можел да му повярва.За тях това звучало невероятно,защото българският подход им изглеждал като даване на много големи права на циганите.
У нас съществуват многобройни цигански организации.Налице е и Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.С ромския въпрос отдавна се занимават правозащитни организации от рода на Българския хелзинкски комитет и безброй други.Защо тогава сериозният проблем с това малцинство остава все така нерешен?
На първо място е купуването на гласове по време на избори.Това действа изключително деморализиращо на ромите.Те не трябва да бъдат подценявани.Между тях също има доста интелигентни хора,които мислят.Те не нарушават закона и искат да живеят като нормални български граждани.Обаче купуването на гласове ги поставя пред дилема.Защото по този начин властта отива в ръцете на циганските барони,а интелигентните роми остават в малцинство.Те или трябва да се влючат в купуването на гласове,или ги очаква изолация от техния етнос.Вината за това грозно явление се носи от повечето политически партии в България и от немалко кметове на общини.Както се казва - Прости им майко,прости им татко,те не знаят какво вършат!
На второ място е приемането на думата интеграция буквално като приобщаване.Тази грешка се допуска и от правозащитните,и от ромските организации.Те си представят интеграцията като събиране на едно място на българи и роми.А тази дума има много по-широко и различно значение.Защото тя означава най-вече приемане на общочовешките ценности като уважението на живота в цялото му многообразие на прояви, любов, отговорност, служба за човечеството, дружелюбие, ентусиазъм, чувство на благодарност, творчество, потребност да споделяш, чистота и култура на речта, здравословен начин на живот, искреност, усмивка, умение да прощаваш, състрадание, уважително отношение към възрастните, грижа за децата, внимателно отношение към природата, животните, осъзнаване ценностите на световната култура, уважение към всички религии и народи и т.н.Тези ценности са природа на всеки човек и от двата етноса.Отъждествяването на интеграцията с приобщаването се вижда най-отчетливо в сферата на образованието.Обединяването на българските и ромските деца в едно училище се смята за панацея.Но не е така,защото културата на двата етноса е много различна и даже е много по-добре до осми клас те да учат отделно.Това не е математика,че едно плюс едно винаги да прави две.В междуличностните отношения често се случва едно плюс едно да е равно на нула.След завършване на основно образование нека да се обучават заедно и да завършват средно,а защо не и висше образование.И тук идва ролята на учителите в основните училища в ромските квартали.Те трябва да бъдат поощрявани чрез постоянни грижи за тяхната професионална квалификация,заплащане на труда им и обществено признание.
На трето място е прогнилата правоохранителна система.Всяко закононарушение - от кражбата на кокошка до корупционната схема за милиони,трябва да се наказва съгласно закона.В противен случай се получава двоен стандарт,който мощно работи срещу интеграцията на ромите в българското общество.
От всичко това произтичат и следните адекватни мерки за овладяване на положението и решаване на проблема:
1. Приемане на ново изборно законодателство със строги санкции за купуването на гласове.Да се въведе задължително гласуване.
2. Обръщане на сериозно внимание на образованието на ромите следвайки по-горе посочената схема.Привличане към каузата най-напред на интелигентните роми-родители.И без това по време на криза най-добрата инвестиция е образованието.
3. Сериозна реформа на съдебната система и промяна в манталитета на полицаите.Ако не могат да се справят със задачите в сегашния си вид,да се отиде към приемане на нова конституция на България.
4. Спиране на разтягането на локуми от страна и на правозащитните,и на ромските организации.Без да се обиждат,те трябва да тръгнат по пътя на истинската борба за интеграция и равноправие.Работа в тази насока колкото щеш.
P.S. Позволявам си да анализирам проблема,защото две години съм работил като заместник-директор на основно училище в ромски квартал.За по-подробно обяснение на задължителното гласуване виж статията ми "За национализма като начин на употреба"./край на цитата/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.